Về việc mời nhà thầu tham gia chỉ định thầu rút gọn

08/12/2023 10:10:26

Căn cứ Quyết định số 27216/QĐ-SLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua văn phòng phẩm, mực in, máy vi tính, kệ sắt lưu trữ hồ sơ người có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (hạn mục máy vi tính);

Để có cơ sở thực hiện hình thức mua sắm chỉ định thầu rút gọn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội mời các nhà thầu, công ty, đơn vị quan tâm tham gia chào giá gói thầu: Gói 2 – Cung cấp máy vi tính.

-Bên mời chào giá: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

-Địa chỉ: 159 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

-Điện thoại: (028) 3820 4506

Chi tiết xem file đính kèm

Bản in
Tập tin đính kèm: