Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

16/06/2020 17:08:51

Ngày 26/03/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 9346/TB-SLĐTBXH v/v về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020.

Bản in