Về báo cáo tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

07/01/2022 08:26:10

Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố đã triển khai và xét duyệt hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo đề nghị của Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là đơn vị) nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân lực của các đơn vị.

Để có cơ sở đánh giá tình hình nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam và là cơ sở xét duyệt hỗ trợ nhập cảnh trong năm 2022, Tổ Công tác hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình nhập cảnh năm 2021, cụ thể như sau:

Nội dung báo cáo: Báo cáo tình hình người nước ngoài đã được xét duyệt và nhập cảnh vào Việt Nam (theo mẫu đính kèm công văn);

Hình thức thực hiện báo cáo: Để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hạn chế tập trung đông người, đề nghị đơn vị truy cập đường link https://forms.gle/vhjAdHJcmCAYDndZ7 hoặc quét mã QR truy cập đường link để thực hiện và nộp báo cáo theo quy định

.

Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 20/01/2022;

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện đúng quy định, cung cấp thông tin chính xác về tình hình người nước ngoài nhập cảnh, mọi thông tin thắc mắc vui lòng gửi về hộp thư điện tử hotronhapcanhcv19@gmail.com để được giải đáp cụ thể./.

Bản in