Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1152/2003/QĐ-BLĐTBXH 18/09/2003 Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Đính kèm Thư mời họp số 412/GM-SLĐTBXH 25/08/2016 Dự thảo Quy chế hoạt dộng của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác người khuyết tật thành phố. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
2531/LĐTBXH 22/08/2003 Về việc hướng dẩn đăng ký xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Đính kèm Thư mời họp số 19/GM-SLĐTBXH ngày 16/01/2017 16/01/2017 Dự thảo Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện công tác người khuyết tật thành phố năm 2017. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
16/2003/TT-BLĐTBXH 03/06/2003 Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
340/LĐ-TBXH 07/02/2003 Về việc xậy dựng và đăng ký thỏa ước lao động tập thể Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
Tài liệu góp ý kèm theo Công văn số 13596/SLĐTBXH-XH 07/06/2017 Tài liệu góp ý kèm theo Công văn số 13596/SLĐTBXH-XH v/v xin ý kiến góp ý Đề án bổ sung nhiệm vụ "Trợ giúp phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình và mua bán người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Công tác Xã hội Ánh Dương (lần 2). Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
93/2002/NĐ-CP 11/11/2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thỏa ước lao động tập thể Chính phủ
1521/SLĐTBXH-LĐ 18/02/2011 Về điều tra nhu cầu thâm gia chế độ hưu trí bổ sung tại doanh nghiệp Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội