Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
28/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố. Hội đồng Nhân dân TPHCM
30244/SLĐTBXH-LĐ 08/11/2018 v/v báo cáo tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
641/TTLĐNN-TCLĐ 16/07/2018 v/v thông báo kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động về nước đúng hạn. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
10375/SLĐTBXH-VLATLĐ 02/05/2018 v/v tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn năm 2018 Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
9186/SLĐTBXH-LĐ 16/04/2018 v/v báo cáo kế hoạch lao động, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý và tạm ứng tiền lương năm 2018. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
3173/SLĐTBXH-LĐ 05/02/2018 v/v hướng dẫn việc báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2017. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
32054/SLĐTBXH-LĐ 12/12/2017 V/v thực hiện Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
30768/SLĐTBXH-LĐ 28/11/2017 báo cáo tình hình tiền lương năm 2017 và kế hoạch thưởng Tết năm 2018. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
23/2017/TT-BLĐTBXH 15/08/2017 Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội
18/2017/TT-BLĐTBXH 30/06/2017 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ. Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội