Ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

02/08/2023 15:36:18

Ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 02/08/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 17867/TB-SLĐTBXH v/v Ưu tiên nhận hồ sơ trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Cổng dịch vụ công Thành phố, địa chỉ: https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn; đồng thời Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích của bưu điện; từ chối tiếp nhận và hoàn trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ thủ tục hành chính gửi qua bưu điện (không phải dịch vụ bưu chính công ích), công ty chuyển phát,...

2. Trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ qua các kênh hỗ trợ sau:

- Hỗ trợ đăng ký tài khoản: Tổng đài 18001096.

- Hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến: Tổng đài 1022 nhánh 2.

- Hỗ trợ theo dõi kết quả giải quyết đối với hồ sơ thủ tục hành chính đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận trực tuyến: Bộ phận tiếp nhận và trao trả kết quả hồ sơ của Sở, Điện thoại: (028) 38.291302 – số nội bộ: 111.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến tổ chức, cá nhân để biết và thực hiện khi có nhu cầu./. 

Xem chi tiết tại Thông báo 17867/TB-SLĐTBXH đính kèm.

Bản in
Tập tin đính kèm:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất