Tuyên truyền Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác

12/05/2023 17:22:09

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác

Theo đó, Lễ phát động nhằm triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trên toàn địa bàn thành phố, tuyên truyền phổ biến rộng rãi về ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng để các cấp, các ngành và toàn thể người dân tích cực hưởng ứng tham gia. Đẩy mạnh công tác trồng cây, trồng rừng làm tăng độ che phủ để góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thành phố “Xanh, thân thiện môi trường”.

UBND TP yêu cầu việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” phải phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Lựa chọn loại cây trồng có giá trị nhiều mặt, ưu tiên nhóm các loại cây đa mục đích, nhóm cây gỗ lớn, gỗ quý, cây bóng mát, cây cảnh quan,… và thích ứng với điều kiện đất đai trên địa bàn. Chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng đạt hiệu quả cao.

 Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhằm góp phần thiết thực triển khai phát động bình quân mỗi người dân TPHCM trồng 1 cây xanh chung sức “Vì một Việt Nam xanh” hưởng ứng “Đề án 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ” và thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

 Thời gian tổ chức Lễ dự kiến vào sáng thứ Sáu, ngày 19/5/2023 tại Cơ sở 2 - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), Khu phố 6, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Số lượng cây trồng là 225 cây; Loại cây trồng: Gõ đỏ, Sưa, Trắc, Hoàng nam.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chuẩn bị cây giống; vật tư, dụng cụ phục vụ trồng cây theo số lượng cây nêu trên. Thiết kế trồng cây, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sau khi trồng.

 UBND TP yêu cầu Cổng thông tin điện tử Thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông; các Báo, Đài truyền hình, Đài phát thanh đưa tin tuyên truyền mục đích, ý nghĩa “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác trên địa bàn Thành phố.

Các sở, ngành, cơ quan đơn vị có trang thông tin điện tử, chỉ đạo thực hiện việc đưa tin tuyên truyền, quảng bá về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Bác trên địa bàn Thành phố lên trang thông tin điện tử của Sở, ngành, cơ quan đơn vị.

 UBND TP cũng yêu cầu công tác tổ chức phải gọn nhẹ, hiệu quả, tránh hình thức. Thông qua tổ chức Lễ, vận động được nhiều người dân tham gia trồng và chăm sóc bảo vệ cây xanh hưởng ứng phát động “mỗi người dân Thành phố trồng 1 cây xanh vì một Việt Nam xanh”, qua đó góp phần xây dựng Thành phố “Xanh, thân thiện môi trường”.

Bản in