Từ 2015, tăng mức trợ cấp cho người có công

17/06/2020 16:00:12

Tương tự, từ ngày 01/01/2015, mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 tăng lên 1,472 triệu đồng đối với diện thoát ly và 2,5 triệu đồng với diện không thoát ly; mức trợ cấp hàng tháng với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến Ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là 1,363 triệu đồng; với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, mức trợ cấp hàng tháng lần lượt là 1,318 triệu đồng và 1,105 triệu đồng...
Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, mức trợ cấp dao động từ 888.000 đồng đến 4,226 triệu đồng; trong đó, mức cao nhất 4,226 triệu đồng áp dụng đối với thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100%; với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 21%; 31%; 41% và 51%, mức trợ cấp lần lượt là 888.000 đồng; 1,310 triệu đồng; 1,733 triệu đồng và 2,156 triệu đồng...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2015.

Bản in
Tập tin đính kèm: