Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam, bà Elisa Fernandez Saenz, nhận nhiệm vụ mới tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ

06/05/2023 17:00:34

Sáng 4/5, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam đang trong chuyến công tác tại thành phố và trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cho bà để tri ân những đóng góp cho sự nghiệp phát triển phụ nữ thành phố.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Võ Văn Hoan cảm ơn sự đóng góp của bà Elisa Fernandez Saenz trong cương vị Trưởng Đại diện UB Women tại Việt Nam đối với công tác bình đẳng giới của phụ nữ và bảo vệ trẻ em gái; đánh giá cao những sáng kiến của UN Women tại Việt Nam trong công tác bảo vệ quyền phụ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cảm ơn những ý kiến đóng góp của bà Elisa Fernandez Saenz đối với thành phố trong các vấn đề liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em gái; chống nạn bạo hành phụ nữ, trẻ em gái.

Nhiều chương trình, mô hình do UN Women tại Việt Nam triển khai tại thành phố đã đạt những kết quả tích cực, trở thành hình mẫu không chỉ ở Việt Nam mà cả nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bản in