Triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

29/01/2024 08:06:24

Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội liên quan đến gia hạn sử dụng đất nông nghiệp được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, "các tổ chức kinh tế (chủ đầu tư) mua tài sản phát mãi, tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất nông nghiệp từ các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, thi hành án, thừa phát lại để thực hiện dự án phi nông nghiệp nhưng chưa thực hiện các thủ tục để Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà đã hết thời hạn sử dụng đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp đang thực hiện các thủ tục để Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà đã hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất đến ngày 30/6/2024 để thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng… theo quy định"  (Khoản 9, Điều 6, Nghị quyết 98/2023/QH15)

Bản in