Triển khai Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

16/06/2020 17:46:51

Ngày 25/05/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 12901/SLĐTBXh-GDNN v/v triển khai Quyết định số 1334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bản in
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất