triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 2/2023

24/08/2023 09:26:00

Tiếp nhận công văn số 613/TTLĐNN-TCLĐ ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 2/2023;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 2/2023, cụ thể như sau:

1. Phạm vi tuyển chọn: Toàn quốc;

2. Các ngành tuyển chọn:Sản xuất chế tạo, chế biến thực phẩm

3. Chỉ tiêu tuyển chọn: 25 người (không được lựa chọn ngành nghề thực tập)

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 15/9/2023 (đối với ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện, sẽ tính theo dấu bưu điện của ngày ứng viên nộp hồ sơ)

5. Thời gian thực tập tại Nhật Bản: từ 3 - 5 năm

6. Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển: Dự kiến tháng 9/2023 tại Hà Nội

Thông báo chi tiết tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan - Đợt 2/2023 (đính kèm)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thông báo nhanh đến Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các đoàn thể về kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 2/2023 để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình và người lao động có nhu cầu tham gia chương trình biết để đăng ký dự tuyển./.

Bản in