Trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với viên chức lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp

28/09/2022 16:41:28

Ngày 28 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội, Thường trực Đảng ủy Ban Giám đốc Sở đã tổ chức Lễ Trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với viên chức lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, các nhân sự nhận quyết định đợt này gồm có

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

2. Đồng chí Lê Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân;

Tại buổi lễ, Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã có phát biểu ghi nhận quá trình cống hiến đối với Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của các đồng chí mới được nhận quyết định

Các đồng chí tham dự hội nghi chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí mới nhận quyết định hưu trí

Bản in