Tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

29/05/2023 16:01:00

Tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29/05/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 11571/TB-SLĐTBXH-GDNN về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Thông báo số 11571/TB-SLĐTBXH-GDNN ngày 29/05/2023.

Toàn văn Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản in
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất