Tình hình tai nạn lao động năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/06/2020 11:08:19

Ngày 18/03/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TpHCM đã tiếp nhận và tổng hợp báo cáo tình hình tai nạn lao động của các cơ sở kinh doanh năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản in