Quy chế hoạt động của Hội đồng Trọng tài Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

22/05/2023 09:03:09
 • Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động 6 tháng đấu năm 2023
  12/06/2023 10:34:36
  Báo cáo tình hình cho thuê lại lao động 6 tháng đấu năm 2023 Ngày 09/06/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 12720/SLĐTBXH-LĐ về việc báo cáo tình hình cho thuê lại lao động 6 tháng đấu năm 2023.
 • tổ chức tập huấn công tác an toàn. vệ sinh lao động năm 2023
  08/06/2023 12:25:22
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc đăng ký tham gia các lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động tại đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế tạo; lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; người lao động không theo hợp đồng lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; người lao động sử dụng thiết bị hàn, cắt kim loại trong hoạt động thi công, sửa chữa, cải tạo công trình
 • Báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm 06 tháng đầu năm 2023 và thực hiện kê khai giá hàng tháng
  31/05/2023 16:17:51
  Thực hiện Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm (gọi tắt Nghị định số 23/2021/NĐ-CP); Quyết định 3112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thông báo số 215/TB-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 • thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023
  31/05/2023 16:05:05
  Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ (mẫu số 07/PLI phụ lục I)
 • Ủy quyền thay mặt Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp, trả lời cho cơ quan báo chí
  31/05/2023 10:33:55
  Ủy quyền thay mặt Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp, trả lời cho cơ quan báo chí các nội dung có liên quan đến mái ấm Trăng Khuyết tại Quận 12 Ngày 31/05/2023, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Giấy ủy quyền số 11776/GUQ-SLĐTBXH về việc ủy quyền cho Bà Huỳnh Lê Như Trang - Phó Giám đốc Sở thay mặt Giám đốc Sở tiếp, trả lời cho cơ quan báo chí hoặc ký văn bản trả lời cơ quan báo chí các nội dung có liên quan đến mái ấm Trăng Khuyết tại Quận 12.
 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện quy định trong sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  31/05/2023 09:54:05
  Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện quy định trong sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ngày 25/05/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 11248/KH-SLĐTBXH về tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện quy định trong sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  29/05/2023 16:01:00
  Tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 29/05/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông báo số 11571/TB-SLĐTBXH-GDNN về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023
  12/05/2023 11:16:06
  Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (gọi tắt là Nghị định số 145/2020/NĐ-CP); Để tiếp tục thực hiện Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố thông tin, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là Cơ quan) trên địa bàn thực hiện nội dung báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023.
 • Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố chủ đề: “giấy phép lao động và thủ tục xuất nhập cảnh cho người lao động nước ngoài”
  10/04/2023 09:27:56
  Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chỉnh và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC), Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công An Thành phố tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Chính quyền Thành phố và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Chủ đề: “Giấy phép lao động và thủ tục xuất nhập cảnh cho người lao động nước ngoài”.