Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

05/12/2022 17:50:48
 • Thông báo kết luận thanh tra chính sách tháng 12.2022
  02/12/2022 14:58:29
  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra” Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội thông báo nội dung kết luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:
 • áo cáo kết quả hoạt động dịch vụ việc làm năm 2022 và thực hiện kê khai giá
  02/12/2022 16:01:11
  Thực hiện Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Quyết định 3112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thông báo số 152/UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Thông báo kết luận thanh tra chính sách lao động tháng 11.2022
  29/11/2022 16:33:44
  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra” Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra. Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội thông báo nội dung kết luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố:
 • Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 49 (28/11/2022 - 02/12/2022)
  28/11/2022 07:48:38
  Tuần 49 Các tuần trước Tuần 48 Tuần 47 Tuần 46 Tuần 45
 • Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023
  25/11/2022 15:32:36
  Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023 Ngày 14/11/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 33700/SLĐTBXH-LĐ v/v Báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết năm 2023.
 • Đồng chí Huỳnh Lê Như Trang giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
  24/11/2022 14:34:00
  – Sáng 24/11, UBND TPHCM đã tổ chức Lễ trao quyết định cán bộ. Đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì buổi lễ.
 • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
  22/11/2022 10:13:00
  Ngày 21 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội, Thường trực Đảng ủy Ban Giám đốc Sở đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại Văn phòng Sở và tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở,
 • Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2022
  18/11/2022 17:09:50
  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ (mẫu số 07/PLI phụ lục I), cụ thể như sau:
 • Thông báo kết luận thanh tra chính sách lao động
  18/11/2022 15:09:25
  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra” Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra kết luận thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra