Tiếp tục đề xuất chính sách chăm lo, hỗ trợ cho người cao tuổi , trẻ em mồ côi và những dối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

29/11/2023 11:55:04

Sau đại dịch COVID-19 lần thứ tư trên địa bàn Thành phố đã để lại nhiều hậu quả: trên 550 ngàn người nhiễm; trên 23 ngàn người tử vong do dịch COVID-19; trên 2.300 trẻ em mồ côi cha; gần 1.000 người cao tuổi phải sống đơn thân (do có con, người trực tiếp nuôi dưỡng tử vong do dịch COVID-19);

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 về “Chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố”, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2023;

Qua gần hai năm thực hiện, Thành phố đã chăm lo, hỗ trợ cho 3.961 người (người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; trong đó: 2.446 nữ, chiếm tỷ lệ 61,75%), với tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ gần 48 tỷ đồng (gồm: trợ cấp xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và hỗ trợ học phí).

Nhằm đảm bảo chính sách được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân Thành phố “Về đề xuất chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ em mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn từ 01 tháng 01 năm 2024, như sau:

  1. Chính sách hỗ trợ nhóm người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng:

a)Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định đang sinh sống tại địa bàn Khu sinh quyển rừng ngập mặn và xã Thạnh An, huyện Cần Giờ đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định chính sách của Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố, được chăm lo, hỗ trợ:

Mức hỗ trợ 1,25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/người/tháng.

b)Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên: sống đơn thân/neo đơn (là người có chồng, vợ, con, người trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng đã tử vong); hoặc sống độc thân (không chồng, vợ, có giấy xác nhận sống độc thân theo quy định Luật Hộ tịch) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được khảo sát đánh giá tiêu chí thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố, được chăm lo, hỗ trợ:

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí;

- Mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/người/tháng.

  1. Chính sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo bộ tiêu chí
    đo lường nghèo đa chiều của Thành phố: Bị bệnh hiểm nghèo
    (có xác nhận điều trị theo quy định tại Danh mục bệnh hiểm nghèo của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18 tháng 5 năm2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Điều 5 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế); Bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tai nạn khác (có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền Hội đồng giám định y khoa với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên, được quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội), nhưng chưa được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp xã hộihàng tháng, được chăm lo, hỗ trợ:

Mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/người/tháng.

  1. Chính sách hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (chưa được hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP):

a)Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã tử vong, được chăm lo, hỗ trợ:

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi);

- Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập;

- Mức hỗ trợ 2,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ dưới 4 tuổi/tháng;

- Mức hỗ trợ 1,5 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ từ đủ 4 tuổi trở lên/tháng.

b) Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ (hiện trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được khảo sát đánh giá tiêu chí thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy định, được chăm lo, hỗ trợ:

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi);

- Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập;

- Mức hỗ trợ 1,25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ/tháng.

c) Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hay mẹ đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (hiện trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được khảo sát đánh giá tiêu chí thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố quy, được chăm lo, hỗ trợ:

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi);

- Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêng trường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập;

- Mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ/tháng.

d) Trẻ em có cha và mẹ hoặc cha hay mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ(hiện trẻ sống chung với cha hoặc mẹ; hoặc trẻ sống chung với người thân) được khảo sát đánh giá tiêu chí thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của
Thành phố
, được chăm lo, hỗ trợ:

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (trừ trẻ em dưới 6 tuổi);

- Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên bằng với mức học phí do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định; riêngtrường hợp trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thì mức hỗ trợ học phí bằng với mức học phí của trường công lập;

- Mức hỗ trợ 1,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội của Thành phố quy định/trẻ/tháng.

  1. Chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gồm:

a) Người mắc bệnh hiểm nghèo (có xác nhận điều trị theo quy định Danh mục bệnh hiểm nghèo của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ, Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18 tháng 5 năm2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn Điều 5 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ, quy định của Bộ Y tế);được khảo sát đánh giá tiêu chí thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố:

- Hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

b)Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi bị khuyết tật nhẹ (được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật kết luận và cấp Giấy xác nhận khuyết tật xác định mức độ khuyết tật nhẹ); được khảo sát đánh giá tiêu chí thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố:

- Hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

c) Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục dân lập, tư thục, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố, được khảo sát đánh giá tiêu chí thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của Thành phố (có thẻ bảo hiểm y tế diện học sinh được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% theo Luật Bảo hiểm y tế):

- Hỗ trợ 70% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế./.

Bản in
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất