Tiếp Đoàn khảo sát tình hình thực hiện QĐ 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và QĐ 489-QD/TU của Thành ủy

19/06/2020 22:57:56

Tiếp đoàn khảo sát của Ban Dân vận thành ủy có đ/c Nguyễn Thị Mỵ - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, đại diện Văn phòng Đảng ủy Sở, Văn phỏng Sở, các đoàn thể và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị có liên quan. Đoàn khảo sát đã làm việc với Sở về các nội dung như: Kết quả công tác chỉ đạo thực hiện công tác dân vận của chính quyền, chú trọng công tác cải cách hành chính giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp, người lao động; Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, tiếp dân giải quyết nhu cầu bức xúc của doanh nghiệp, công dân; và một số nội dung liên quan đến công tác dân vận, cải cách hành chính phục vụ công dân, doanh nghiệp…

Bản in