Thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động

24/10/2023 09:29:15

1. Quyết định số 4186/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố về thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty Cổ phần Thế giới Truyền thông

2. Quyết định số 3790/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố về thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty TNHH giải pháp Advance

3. Quyết định số 1055/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố về thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty TNHH Truyền thông PDA & Partners

4. Quyết định số 541/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố về thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với Công ty Cổ phần Tư vấn và tuyển dụng Hoàn Mỹ

Xem chi tiết tại các quyết định đính kèm

Bản in