Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp đối với Cơ sở không thuộc đối tượng cấp phép Hoạt động Giáo dục nghề nghiệp

10/01/2023 09:53:41

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 03 quyết định Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp đối với Cơ sở không thuộc đối tượng cấp phép Hoạt động Giáo dục nghề nghiệp.

03 Tổ chửc phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp gồm có:

1. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp thành phố;

2. Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm cơ giới thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI.

3. Trung tâm dạy nghề Nông nghiệp Công nghệ Cao

Xem chi tiết tại quyết định đính kèm

Bản in
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất