Thông tin về công tác tuyển dụng viên chức đợt 2

07/02/2024 16:35:27

Thực hiện Quyết định số 27968/QĐ-SLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2023; Nội quy xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 và Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch, xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2023 (Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023.
Thí sinh dự tuyển xem các file đính kèm.

Bản in