Thông tin các nội dung liên quan đến kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

13/04/2023 16:58:53

Thông tin các nội dung liên quan đến kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày 28/03/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 6541/SLĐTBXH-GDNN về thông tin các nội dung liên quan đến kỳ thi Kỹ năng nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Công văn số 6541/SLĐTBXH-GDNN ngày 28/03/2023

Bản in
Tập tin đính kèm:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất