Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kiểm tra, sát hạch (vòng 2) đợt 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

19/04/2022 10:36:14

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kiểm tra, sát hạch (vòng 2) đợt 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Ngày 18/04/2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông báo số 16/TB-HĐTD v/v Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kiểm tra, sát hạch (vòng 2) đợt 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021.

xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Thông báo số 16/TB-HĐTD ngày 18/04/2022.

Bản in
Tập tin đính kèm: