Thông báo tìm giấy tờ

27/04/2023 10:59:58

I. TRẢ GIẤY TỜ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hiện đang giữ 02 Căn cước công dân sau, ai là chủ nhân liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ để nhận lại

II. TÌM GIẤY TỜ

Ngày 25/04/2023 khoảng thời gian 14:10p công dân Lê Ngọc Huệ có đánh rơi căn cước công dân tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội, ai nhặt được vui long liên hệ: Lê Ngọc Huệ, điện thoại 09xxxxxxxx47 (đã nhận lại được căn cước)

Bản in