Thông báo dừng hoạt động Nhà tang lễ Thành phố tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3 và tổ chức hoạt động Nhà tang lễ Thành phố tại phường An Lạc, quận Bình Tân

12/01/2021 13:40:26

Căn cứ văn bản số 892/TB-VP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc dừng hoạt động Nhà tang lễ thành phố tại số 25 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3 và tổ chức hoạt động Nhà tang lễ thành phố tại phường An Lạc, quận Bình Tân;

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo như sau:

Kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2020, Nhà tang lễ Thành phố tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3 chính thức dừng hoạt động và đưa vào hoạt động Nhà Tang lễ Thành phố tại địa chỉ số 949 Quốc lộ 1A, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân từ ngày 29 tháng 12 năm 2020.

Tải thông báo đính kèm

Bản in