Thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

22/05/2023 08:56:43

Thành lập Hội đồng Trọng tài Lao  động Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10/05/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1561/QĐ-UBND về bổ nhiệm Trọng tài viên lao động và thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.

Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 10/05/2022.

Bản in