Tài liệu kèm theo thư mời 451/GM-SLĐTBXH

29/08/2023 16:54:40

Tài liệu giao ban tháng 8, 8 tháng đầu năm và phương hướng tháng 9 năm 2023 lĩnh vực Lao động - Người có công và Xã hội

Và triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06)

Xem chi tiết tại file đính kèm

Bản in