Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố quyết định bổ nhiệm chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý một số phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc

28/02/2023 15:58:36

Chiều nay ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại phòng họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thường trực Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Quản lý tại các phòng, ban của Sở và Chi bộ cơ sở. 

Bà Trần Thị Thanh Hằng, Chánh Văn phòng Sở, thừa ủy quyền của Giám đốc Sở công bố các quyết định bổ nhiệm

1. Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hiệp Trí, chuyên viên Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

2. Bổ nhiệm đồng chí Đinh Thị Thúy Nga, chuyên viên Phòng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Dũng, chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Bảo trợ Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Công nhận Phó Bí thư Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa đối với đồng chí Tạ Hữu Thiên, Phó Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Nghĩa.

Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng nhí nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Hiệp Trí, đại diện các đồng chí được trao quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ

Các đồng chí được bổ nhiệm chụp ảnh lưu niệm

Bản in