Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

20/12/2022 14:44:58

Ngày 19 tháng 12 năm 2022, tại Phòng họp Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội, Thường trực Đảng ủy Ban Giám đốc Sở đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại Văn phòng Sở và tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Các công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển đợt này gồm có

1.Bổ nhiệm lại bà Trần Thị Kim Thanh tiếp tục giữ chức vỵ Trưởng phognf Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

2. Bổ nhiệm lai bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, tiếp tuc giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Việc làm, an toàn lao động

3. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Lợi tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2

4. Điều đông và bổ nhiệm ông Lê Đình Lịch, Phó Giám đốc cơ sở Cai nghiện ma túy Phú Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc cơ sở Cai nghiện ma túy Đức Hạnh

5. Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Nức, Phó Giám đốc cơ sở Cai nghiên ma túy Đức Hanh giữ chức vỵ Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Phú Đức

6. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Giồng, Phó đốc cơ sở Cai nghiện ma túy Đức Hanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp

7. Điều động và bổ nhiệm ông Võ Minh Hoàng, chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội Sở giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Bản in