Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

05/12/2022 17:50:48

Ngày 05 tháng 12 năm 2022, tại Phòng họp Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội, Thường trực Đảng ủy Ban Giám đốc Sở đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại Văn phòng Sở và tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

Các công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển đợt này gồm có

1.Điều động và Bổ nhiệm Ông Huỳnh Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Người Có công giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè đồng thời Ban Trường vụ Đảng ủy Sở chỉ định ông Hiếu tham gia cấp ủy và giữ nhiệm vụ Bí thư chi bộ trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

2. Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm diều dưỡng người bệnh tâm thần giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố.

3. Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và Tạo việc làm tp đồng thời Ban Trường vụ Đảng ủy Sở chỉ định ông Tuấn tham gia cấp ủy và giữ nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ.

4. Điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ - Dạy nghề và tạo việc làm thành phố giữ chức vuj Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ Người bại liệt Thạnh Lộc

5. Điều động và bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình

 

6. Điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Mỹ Dung, Phó giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thi Nghè giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân

7. Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Kim Hương tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Phú Nghĩa

8. Bổ nhiệm lại ông Lê Văn Khánh, tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy, Bảo trợ xã hội Phú Văn

9. điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hường, chuyên viên Văn phòng Sở giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Sở

Bản in