Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

08/11/2022 10:36:37

Ngày 07 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội, Thường trực Đảng ủy Ban Giám đốc Sở đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại Văn phòng Sở và tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các nhân sự nhận quyết định đợt này gồm có:

1. Tiếp nhận và Bổ nhiệm Bà Lại Thị Bích Trâm, Chủ tịch xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở;

2. Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Ông Lê Hoàng Đáo, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Phước Bình;

3. Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Soát, Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Phú Đức;

4. Bổ nhiệm lại ông Tạ Hữu Thiên, Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Phú Nghĩa;

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bà Huỳnh Lê Như Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Chánh Văn phòng Sở công bố cá quyết đinhk
Bà Huỳnh Lê Như Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Chánh Văn phòng Sở công bố các quyết định

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao quyết định và tặng hoa cho cá công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản llys
Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao quyết định và tặng hoa cho các công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu giao nhiệm vụ cho các công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý
Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu giao nhiệm vụ cho các công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý

Bà Lại Thị Bích Trâm, Phó Chánh Văn phòng Sở phát biểu nhận nhiệm vụ
Bà Lại Thị Bích Trâm, Phó Chánh Văn phòng Sở phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Lê Hoàng Đáo, Giám dốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Phước Bình đại diện các viên chức quản lý được bổ nhiệm lại phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Hoàng Đáo, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy Phước Bình đại diện các viên chức quản lý được bổ nhiệm lại phát biểu tại hội nghị

Bản in