Sàn giao dịch việc làm

17/11/2023 17:52:30

Căn cứ Công văn số 4412/UBND-KT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện phối hợp các nội dung liên quan đến công tác xây dụng nền tảng thông tin về hợp tác giữa Thảnh phố Hồ Chí Minh với v€mg Đồng bằng sông Cửu Long; Kế hoạch số 23968/KH-SLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh vả Xã hội Thảnh phố Hồ Chí Minh về Tổ chức sàn giao dịch việc làm liên kết vùng khu vực Thảnh phố Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long; Ngày 09 tháng 11 tháng 2023 Trung tâm Dịch vụ việc làm Thảnh phố ban hành Ke hoạch số 5925/KH- TTDWL về việc Tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến liên kết vùng Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cừu Long;

Nhằm hỗ trợ người lao động đang có nhu cầu tìm việc tiếp cận với thông tin thị trường lao động và nhanh chóng tìm được việc lảm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả kết nối việc làm giữa người lao động tìm việc với nhà tuyển dụng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến liên két vùng Khu vực Thành phố Hồ Chí Minlì với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và lân cận, cụ thể như sau:

1. Thòi gian tổ chức: Từ 7 giờ 30 phút đén 12 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2023 (Thứ sáu).

2. Địa điểm tồ chức: Cơ sở 2, Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh, số 19A, đường 17, phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hình thức tham gia: Doanh nghiệp đẫng ký tham gia tuyển dụng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

4. Các nội dung hoạt động tại sàn như sau:

Doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng bằng hình thức trực tuyến được thực hiện thông qua phần mềm Skype.

Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động trực tiếp được ban tổ chức bố bàn tuyền dụng, tư vấn đảo tạo nghề cho người lao động tại sàn giao dịch.

Doanh nghiệp được đặt bảng thông tin tuyển dụng tại sàn giao dịch, trên Website: WWW. vìeclatnhcm. net

Doanh nghiệp được phát tờ rơi quảng cáo tuyển dụng bao gồm: tên, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động và các thông tin cần tuyển dụng trong khu vực tổ chức.

5. Mọi chi tiết vui lòng thông tin về phòng Giói thiệu việc làm - Thị trường lao động, Truug tâm Dịch vụ việc làm Thành phố:

Địa chỉ: số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: (028) 35106121; (028) 38992198

Email: sanvieclamhcm@.£fnail.coin

Quý đơn vị tham gia vui lòng đăng ký tham gia và đến Tiling tâm Dịch vụ việc lảm thành phố làm thủ tục đóng phí trực tiếp hoặc chuyển khoản (nếu có) vào tài khoản số: 6380201005655-Ngân hảng NN&PTNT Việt Nam -CN BÌNH THẠNH-PHÒNG GIAO DỊCH CHỢ BÀ CHIỂU với số tiền là: 687.273đ (Sáu trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm bày mươi ba đồng) tiước ngày 21/11/2023 để Ban Tổ chức sàn giao dịch việc làm hoàn tất công tác chuẩn bị./. iGtz.

Bản in