Quy trình thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

17/06/2020 14:57:07

Quyết định này quy định rõ Quy trình, thành phần hồ sơ và cơ quan thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Trách nhiệm của các Sở - ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc thực hiện QĐ trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015.

Bản in
Tin cùng chuyên mục