Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16/06/2020 16:57:19

Ngày 07 tháng 04 năm 2020, Ủy ban nhân dân Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bản in