Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020

22/06/2020 10:46:29

Ngày 21/07/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 3731/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020.

Bản in
Tập tin đính kèm: