Phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài

04/11/2022 17:04:53

Ngày 7/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi và Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi. Để triển khai cuộc thi này, vừa qua, Ban Tổ chức đã ban hành Thể lệ. Theo đó, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài. Cuộc thi được tổ chức trong 30 ngày, bắt đầu từ 0h00 ngày 25/10/2022 đến 24h00 ngày 25/11/2022.

Nội dung thi về các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài; Luật Cư trú; pháp luật về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; Luật Tương trợ tư pháp; pháp luật về đất đai, nhà ở…

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và đặt đường link trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia và một số trang thông tin khác.

Bản in