Phát động chương trình Tháng hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia

09/10/2022 22:52:29

Tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban đã nhấn mạnh chuyển đổi số tác động tới mọi người dân, cho nên, phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cho chuyển đổi số. Mọi chính sách đều hướng về người dân và người dân cần tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Có như vậy, chuyển đổi số mới mang tính toàn dân và toàn diện, mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động Chương trình “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” hướng tới mục tiêu để người dân được thụ hưởng những lợi ích của chuyển đổi số, để doanh nghiệp công nghệ số được tiếp cận với đông đảo khách hàng tiềm năng. Chuyển đổi số Việt Nam là bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của người dân, đưa hoạt động của người dân lên môi trường số.

Thời gian: 07h45 thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp lớn – Tầng 1, Trung tâm Hội nghị Quốc gia

(Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Bộ tài liệu của chương trình Tháng hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia

1.Cẩm nang Chuyển đổi số -> Tải về

2. Báo cáo DTI -> Tải về năm 2020năm 2021

3. Câu chuyện chuyển đổi số ->Tải về

4. Bộ nhận diện -> Tải về

5. Thông cáo báo chí -> Tải về

Bản in