Lịch làm việc tuần 2 (11/01/2021 - 11/01/2021)

Thứ Hai ngày 11/01/2021
- 8h00:

Đ/c Lê Minh Tấn, Đ/c Huỳnh Thanh Khiết, Đ/c Trần Ngọc Sơn, Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội năm 2021 tại Ủy ban nhân dân thành phố.

Đ/c Võ Sĩ dự phân tích chất lượng, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại Chi bộ cơ sở Trung tâm Bảo trợ trẻ em Gò Vấp (Đ/c Lê Minh Trí - Phó ban Tuyên giáo cùng dự).

- 14h00:

Đ/c Lê Minh Tấn dự họp tại Ủy ban nhân dân Thành phố - 16g00: Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở hội ý đầu tuần tại Phòng họp A.

Thứ Ba 12/01/2021
- 8h00:

Đ/c Lê Minh Tấn họp kiểm điểm năm 2020 của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Sở và Ban Giám đốc tại Phòng họp A (Cả ngày).

Thứ Tư ngày 13/01/2021
- 8h00:

Đ/c Lê Minh Tấn họp tại Ủy ban nhân dân thành phố.

Đ/c Trần Ngọc Sơn dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàngnăm tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Lâm tiếp công dân (P.VL-ATLĐ chuẩn bị, Lãnh đạo Thanh tra Sở cùng dự) tại Phòng họp B.

- 14h00:

Đ/c Lê Minh Tấn họp kiểm điểm theo kế hoạch tại Phòng họp A.

16g00: Đ/c Võ Sĩ dự phân tích chất lượng, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại Chi bộ Đảng - Đoàn thể tại Phòng họp B.

Đ/c Huỳnh Thanh Khiết làm việc tại Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (VPS cùng dự).

Đ/c Trần Ngọc Sơn họp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tại Đơn vị.

Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp Tổ xét duyệt người lao động nước ngoài nhập cảnh vào thành phố làm việc tại Ủy ban nhân dân thành phố.

Thứ Năm ngày 14/01/2021
- 8h00:

Đ/c Lê Minh Tấn đi thămcác Cơ sở cai nghiện ma túy, Cơ sở xã hội theo Kế hoạch số 4982/KH-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố(đến hết ngày 15/01/2021).

Đ/c Huỳnh Thanh Khiết làm việc tại Phòng chính sách - Cục chính trị Quân khu 7 (Mời: Phòng Chính trị - Bộ Tư lệnh thành phố, lãnh đạo P.NCC cùng dự).

Đ/c Trần Ngọc Sơn dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàngnăm tại Trường Cao đẳng Nghề thành phố.

Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị Tổng kết năm 2020 tại Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động.

- 14h00:

Đ/c Huỳnh Thanh Khiết tiếp công dân (Bộ phận tiếp công dân mời và cùng dự) tại Phòng họp B.

Đ/c Trần Ngọc Sơn họp về Quyết định 29 (P.BTXH chuẩn bị) tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp Chi bộ phòng Giáo dục nghề nghiệp tại Phòng họp A.

Thứ Sáu ngày 15/01/2021
- 8h00:

Đ/c Huỳnh Thanh Khiết họp Tổ xét duyệt hồ sơ người có công tại Phòng họp A.

Đ/c Trần Ngọc Sơn dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàngnăm tại Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình

- 14h00:

16g00:Đ/c Huỳnh Thanh Khiết họp Chi bộ Phòng Người có công tại Phòng họp B.

14g30: Đ/c Trần Ngọc Sơn họp góp ý dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030 (P.BTXH chuẩn bị) tại Phòng họp A.