Lịch công tác tuần 21/2023 (22/05/2023 - 26/05/2023)

22/05/2023 10:36:23

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH
tuần 21 (22/05/2023 - 26/05/2023)
File đính kèm: Lịch tuần 21/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ

HAI

22/5

- 07g20: Chào cờ

- 08g00: Hội ý Thường trực Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp giao ban Ban Tổ chức Đảng ủy Sở tại Phòng họp lầu 5.

- 08g00: Đ/c Trần Nhật Quang họp giao ban đầu tuần Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp nghe báo cáo tình hình thực hiện chương trình An toàn vệ sinh lao động của Sở (Mời: P. GDNN, Thanh tra Sở, P.VL-ATLĐ, Viện KHATVSLĐ chuẩn bị và cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Sở tại Phòng họp lầu 9

- 14g00: Đ/c Trần Nhật Quang dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (Thành viên Tổ công tác số 2 cùng tham dự) tại Văn phòng BCĐ Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố

THỨ

BA

23/5

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự giám sát việc thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ tại Ủy ban nhân dân Quận 6 (số 147 Cao Văn Lầu, phường 1)

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở tại Phòng họp lầu 9

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp với Thường trực UBND Quận 4 về đặt địa điểm Chi nhánh đăng ký Bảo hiểm thất nghiệp (Mời: P.VL-ATLĐ, TT DVVL chuẩn bị và cùng dự) tại UBND Quận 4 – 15g30: Làm việc về các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn tăng thêm giai đoạn 2021 - 2025 (P.KHTC chuẩn bị nội dung, P.GDNN mời và cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp Tổ xét duyệt hồ sơ người có công (P.NCC chuẩn bị) tại Phòng họp lầu 9

THỨ

24/5

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh, Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Sở (Thành viên Tổ công tác số 1 cùng tham dự) tại Hội trường lầu 10

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự giám sát của HĐND TP về công tác đầu tư công trên địa bàn thành phố (P.KHTC chuẩn bị và cùng dự) tại Ủy ban nhân dân TP.

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới dự họp thông qua sơ bộ dự thảo các báo cáo, tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (VPS cùng dự) tại Ủy ban nhân dân TP.

- 13g30: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội thảo chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (P.GDNN cùng dự) tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật TP.HCM

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự họp về hoạt động của Nhóm Công tác chung Thành phố Hồ Chí Minh - Ngân hàng Thế giới (P.BTXH chuẩn bị và cùng dự) tại Ủy ban nhân dân TP.

- 17g00: Đ/c Lê Văn Thinh, Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (VPS chuẩn bị và mời) tại Phòng họp lầu 2

THỨ

NĂM

25/5

- 08g00: Ban Thường vụ Đảng ủy dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại Phòng họp trực tuyến lầu 9.

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp giải quyết đơn của Công ty TNHH SX-TM-DV Liên Hiệp (P.VL-ATLĐ chuẩn bị, mời và cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh họp triển khai Kế hoạch hoạt động của Tổ nghiên cứu xây dựng “Quy trình phối hợp, can thiệp, xử lý các hành vi quấy rối tình dục nơi công cộng trên địa bàn TP (P.BVCSTE-BĐG chuẩn bị, mời) – 15g30: Họp triển khai quy chế hoạt động của mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố (P.BVCSTE-BĐG chuẩn bị, mời)  tại Phòng họp lầu 2

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp Tổ xét thầu (P.KHTC chuẩn bị, mời và cùng dự) tại Phòng họp A3.2 - 15g30: Dự họp báo

THỨ

SÁU

26/5

- 08g00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Sở lần thứ 67 tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc với Đài truyền hình Thành phố về việc xây dựng các phóng sự thuộc lĩnh vực Lao động – Người có công và Xã hội năm 2023 (P.GDNN, VPS chuẩn bị và cùng dự) tại Đài truyền hình Thành phố 
- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp với Thường trực UBND thành phố Thủ Đức về Quyết định số 08/QĐ-TTg (P.VL-ATLĐ chuẩn bị, mời và cùng dự) tại UBND thành phố Thủ Đức 
Bản in