Lịch công tác tuần 20/2023 (15/05/2023 - 19/05/2023)

15/05/2023 08:15:29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH
tuần 20 (15/05/2023 - 19/05/2023)
File đính kèm: Lịch tuần 20/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ

HAI

15/5

- 07g20: Chào cờ

- 08g00: Hội ý Thường trực Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp giao ban Ban Tổ chức Đảng ủy Sở tại Phòng họp lầu 5.

- 08g00: Đ/c Trần Nhật Quang họp giao ban đầu tuần Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm tiếp Tạp chí Khoa học phổ thông (P.LĐ-TL-BHXH chuẩn bị và cùng dự) - 15g30: Nghe báo cáo nội dung chuyển đổi loại hình của Trường PTDL Hermann Gmeiner (P.BTXH phối hợp với Trường Hermann Gmeiner chuẩn bị, VPS cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 14g30: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc với Văn phòng Sở về công tác phân công điều hành tại Phòng họp lầu 2

THỨ

BA

16/5

- 08g00: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của BCT thực hiện Chỉ thị số 05-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2022 - 2023 tại Hội trường lầu 10

- 8g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị tổng kết công tác PC thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác bảo vệ rừng, PC cháy rừng năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 tại UBND TP

- 08g30: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Bàn tròn thảo luận về phòng chống mua bán người với Tổng LSQ Hoa Kỳ (Đ/c Quang-CCT CC PCTNXH cùng dự) tại Trung tâm Hoa Kỳ

- 14g00: Ban Thường vụ Đảng ủy dự Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng, công tác nắm bắt DLXH và tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Đảng bộ Sở và triển khai Quy định 85-QĐ/TW tại Hội trường lầu 10

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp với Fosco về quản lý VPĐD (Mời P.LĐ-TL-BHXH, TT DVVL.TP, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Công ty Fosco, P.VL-ATLĐ chuẩn bị và mời) tại Phòng họp A3.2

THỨ

17/5

- 08g00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Sở lần thứ 67 tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự khảo sát của Ban VH-XH tình hình chuẩn bị nội dung, hồ sơ trình kỳ họp thứ 10 HĐND TP (VPS phối hợp với các phòng chuẩn bị) tại HĐND TP

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp Hội đồng Kỷ luật (VPS chuẩn bị) tại Phòng họp lầu 9 - Cả ngày

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ tại Hội Người mù thành phố

THỨ

NĂM

18/5

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự giám sát của HĐND TP về thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TP (P.KH-TC chuẩn bị) tại HĐND TP

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (Thành viên Tổ công tác số 3 cùng dự) tại Trung tâm DL Thị Nghè

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc với chuyên gia trong lĩnh vực GDNN về Kế hoạch đào tạo NNL đảm bảo cung ứng, nhu cầu tái cơ cấu các ngành – lĩnh vực kinh tế TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (P.GDNN mời và cùng dự) tại Phòng họp A3.2 - 15g30: Dự họp báo

- 14g00: Đ/c Trần Nhật Quang dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (Thành viên Tổ công tác số 5 cùng dự) tại Chi cục PCTNXH

THỨ

SÁU

19/5

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm nghe báo cáo tình hình đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn (P.VL-ATLĐ chuẩn bị) - 09g30: Nghe báo cáo về rà soát, sắp xếp, xử lý nhà đất và tình hình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các đơn vị thuộc Sở (P.KH-TC chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2

- 08g00: Đ/c Trần Nhật Quang dự Đại hội Công đoàn cơ sở tại Chi cục PCTNXH

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị sơ kết Quyết định số 843/QĐ-UBND (TT DBNCNL-TTTTLĐ chuẩn bị báo cáo, P.VL-ATLĐ mời) tại Phòng họp trực tuyến lầu 9

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (Thành viên Tổ công tác số 3 cùng dự) tại Nhà tang lễ thành phố

Bản in