Lịch công tác tuần 19/2023 (08/05/2023 - 14/05/2023)

08/05/2023 09:19:01

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH
tuần 19 (08/05/2023 - 14/06/2023)
File đính kèm: Lịch tuần 19/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ

HAI

08/5

- 07g20: Chào cờ

- 08g00: Hội ý Thường trực Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp giao ban Ban Tổ chức Đảng ủy Sở tại Phòng họp lầu 5.

- 08g00: Đ/c Trần Nhật Quang họp giao ban Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc với P.GDNN về nội dung của Tạp chí Sức khỏe cộng đồng tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp về báo cáo hoạt động của Nhóm Công tác chung TP.HCM- Ngân hàng Thế giới (Phòng BTXH chuẩn bị và cùng dự) tại UBND TP

- 15g00: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc với Phòng KH-TC (VPS cùng dự) tại Phòng họp lầu 2

THỨ

BA

09/5

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự HN tổng kết tổ chức tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của TP (2014- 2022) và định hướng những lần tiếp theo tại UBND TP

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự buổi giám sát của HĐND TP về thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TP tại HĐND TP

- 14g00: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở dự hội nghị tập huấn, nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện các quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư; hướng dẫn thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội trường lầu 10.

- 13g30: Đ/c Nguyễn Văn Lâm nghe Giám đốc Trung tâm DVVL TP báo cáo về địa điểm đặt chi nhánh BHTN (P.VL-ATLĐ cùng dự) - 14g00: Họp Tổ xét thầu (P.KHTC chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2 - 15g30: Dự họp nghe báo cáo các tờ trình đề nghị HĐND TP ban hành Nghị quyết quy định chính sách do Sở LĐ-TBXH trình (P.GDNN chuẩn bị và cùng dự) tại UBND TP

THỨ

10/5

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (Thành viên Tổ công tác số 1 cùng dự) tại Viện KHATVSLĐ

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương về chuyển giao chương trình đào tạo ngành Logicstic theo Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 của UBND TP (P.GDNN mời và cùng dự) -  09g30: Làm việc với Trường Cao đẳng Viễn Đông về chương trình đào tạo 8 ngành đào tạo nhân lực trình độ quốc tế theo Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 (P.GDNN mời và cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang cùng BCH Đảng ủy Cơ quan Sở làm việc BCH Công Đoàn Cơ quan Sở chuẩn bị Đại hội - 10g30: Họp về rà soát các nhiệm vụ, báo cáo sơ kết theo Chương trình 11 của Đảng ủy Sở (Văn phòng Sở chuẩn bị) tại Phòng họp lầu 9

- 08g00: Đ/c Trần Nhật Quang dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (Thành viên Tổ công tác số 2 cùng dự) tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới dự Lễ kết nạp đảng viên tại Trung tâm CTXH- GDDN TNTP

 - 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (Thành viên Tổ công tác số 6 cùng dự) tại Trung tâm DVVL thành phố

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị tổng quan về quản trị an toàn thông tin và các thông lệ quốc tế tại Sở Thông tin và Truyền thông

- 14g00: Đ/c Trần Nhật Quang dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (Thành viên Tổ công tác số 2 cùng dự) tại Trung tâm NDBT trẻ em Gò Vấp.

- 14g30: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc với Văn phòng Sở về công tác phân công điều hành tại Phòng họp lầu 2

THỨ

NĂM

11/5

- 08g00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Sở lần thứ 66 tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở - ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC (PAR Index), năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2023 tại UBND TP

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị bàn giao nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của Bộ TL thành phố và các Sở, ngành liên quan tại Phòng họp số 2, Bộ Tư lệnh - 16g00: Làm việc Phòng Giáo dục nghề nghiệp về 1 nội dung tại Phòng họp lầu 9.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp thẩm định quỹ lương (P.LĐ-TL-BHXH chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2 - 15g30: Dự họp báo

- 14g30: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc với các phòng, ban về triển khai thực hiện các nội dung đăng ký chương trình thi đua với TP kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng niềm Nam (VPS chuẩn bị và mời) tại Phòng họp lầu 2

THỨ

SÁU

12/5

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm nghe báo cáo về Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2 Đề án quản lý mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn TP đến năm 2030 theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 (Phòng GDNN chuẩn bị và mời) ­- 09g30: Họp về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn quốc tế (P.GDNN chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp tại Đài truyền hình Thành phố - 10g00: Họp Tổ xét duyệt hồ sơ người có công (P.NCC chuẩn bị) tại Phòng họp lầu 9

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (Thành viên Tổ công tác số 4 cùng dự) tại Trung tâm CTXH-GDDN TN TP

- 13g30: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự HN sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (Thành viên Tổ công tác số 3 cùng dự) tại Trung tâm BT NTT Hiệp Bình Chánh.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ (Thành viên Tổ công tác số 6 cùng dự) tại Làng trẻ em thành phố - SOS

- 14g00: Đ/c Lượng Thị Tới giám sát tại Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội theo Quyết định số 151-QĐ/ĐUS ngày 27/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở (Thành viên Đoàn giám sát cùng tham dự) tại đơn vị
CHỦ NHẬT 14/5 - 09g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời tháng 5/2023  
Bản in