Lịch công tác tuần 16/2023 (17/04/2023 - 22/04/2023)

17/04/2023 15:54:26

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH
tuần 16 (17/04/2023 - 22/04/2023)
File đính kèm: Lịch tuần 16/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ

HAI

17/4

- 07g20: Chào cờ

- 08g00: Hội ý Thường trực Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đ/c Trần Nhật Quang họp giao ban đầu tuần Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp giao ban Ban Tổ chức Đảng ủy Sở tại Phòng họp lầu 5.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm kiểm tra hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2023 theo Kế hoạch số 08/KH-VSTBPN-BĐG(P.BVCSTE-BĐG mời thành viên Đoàn 3 cùng dự) tại Thành  Đoàn

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp Hội đồng đền bù chi phí đào tạo (VPS chuẩn bị) - 16g00: Tiếp Đài VOH tại Phòng họp A3.2

- 14g45: Đ/c Lê Văn Thinh dự cuộc họp Ban Cán sự Đảng về nguyên tắc lựa chọn danh mục dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn tăng thêm giai đoạn 2021-2025 (P.KHTC chuẩn bị) tại UBND TP

THỨ

BA

18/4

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh, Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Kỳ họp thứ IX (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân TP (P.KHTC, P.NCC cùng dự) tại số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3

- 08g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ tại Cơ sở TV và CNMT Bình Triệu

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp với Cục Lao động ngoài nước (P.VL-ATLĐ cùng dự) tại Hà Nội

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ tại Trung tâm BT trẻ TTMC Thị Nghè

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh, Đ/c Võ Sĩ làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy tại Phòng họp 2, lầu 4, BTC TU.

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ tại Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (P.GDNN cùng dự) tại Hà Nội

THỨ

19/4

- 14g00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Sở lần thứ 64 tại Phòng họp lầu 2

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm kiểm tra hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2023 theo Kế hoạch số 08/KH-VSTBPN-BĐG (P.BVCSTE-BĐG mời thành viên Đoàn 3 cùng dự) tại Sở Y tế - 09g30: Họp thẩm định quỹ tiền lương (P.LĐ-TL-BHXH chuẩn bị, mời và cùng dự) tại Phòng họp A3.2

-14g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ tại Thanh tra Sở

- 14g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ tại Làng thiếu niên Thủ Đức

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp nghe báo cáo tiến độ tham mưu các nội dung liên quan Chương trình hành động của Đảng ủy Sở lần thứ VIII về thực hiện 3 Đề án, 8 chương trình theo Kế hoạch số 11-KH/ĐUS ngày 22/12/2020 (P.VL-ATLĐ, P.GDNN, P.KHTC, Viện KHATVSLĐ chuẩn bị và cùng dự) tại Phòng họp A3.2 - 15g30: Tiếp Đoàn Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (P.GDNN chuẩn bị, mời và cùng dự) tại Phòng họp trực tuyến lầu 9

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp với Công an thành phố về Đề án 06 (Mời LĐ các Phòng có liên quan đồng bộ dữ liệu an sinh: P.NCC, Chi cục PCTNXH, P.BVCSTE-BĐG, P.BTXH, P.LĐ-TL-BHXH chuẩn bị, mời và cùng dự) tại Phòng họp lầu 9

THỨ

NĂM

20/4

- 07g30: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp Hội đồng Tư vấn Ngành Logistics tại Trường CĐ Cơ giới Thuỷ Lợi - VCMI - Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ tại Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Hội nghị Tổng kết tổ chức tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của TP (2014 - 2022) và định hướng những lần tiếp theo tại UBND TP

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp nghe báo cáo nội dung theo Công văn số 8492/BHXH-CĐ ngày 16/12/2022 (Mời: BHXH TP, TT.DVVL TP, P.GDNN chuẩn bị, mời và cùng dự) tại Phòng họp A3.2 - 15g30: Dự họp báo

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp Ban Chấp hành Đảng uỷ Cơ quan Sở tại Phòng họp lầu 9

THỨ

SÁU

21/4

- 08g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ tại Trung tâm ĐDNB tâm thần

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ tại Trung tâm BTXH Tân Hiệp

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm kiểm tra hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2023 theo Kế hoạch số 08/KH-VSTBPN-BĐG (P.BVCSTE-BĐG mời thành viên Đoàn 3 cùng dự) tại Trung tâm XTTM đầu tư thành phố - 10g00: Nghe báo cáo ứng dụng thực tế ảo trong huấn luyện an toàn lao động (P.VL-ATLĐ, P.GDNN cùng dự) tại Viện

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang tiếp Đoàn Sở LĐTBXH Hà Nội về công tác phòng chống ma tuý (Chi cục PCTNXH chuẩn bị) tại Phòng họp trực tuyến lầu 9.

- 14g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy; quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư tại Thành ủy

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm kiểm tra hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2023 theo Kế hoạch số 08/KH-VSTBPN-BĐG (P.BVCSTE-BĐG mời thành viên Đoàn 3 cùng dự) tại Học viện Cán bộ TP – 15g30: Họp với Sở Tư pháp, Sở GD&ĐT, BHXH TP về Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND (P.BVCSTE-BĐG chuẩn bị, mời và cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp các nhóm bộ phận tham mưu các nội dung liên quan Chương trình hành động của Đảng ủy Sở lần thứ VIII về thực hiện 3 Đề án, 8 chương trình theo Kế hoạch số 11-KH/ĐUS ngày 22/12/2020 (Mời: Đ/c Quang-CCT CC.PCTNXH, Cường-TP.LĐ-TL-BHXH, Đ/c Đào-TP.NCC, Đ/c Hà-CVP BCĐGNBV cùng dự) tại Phòng họp lầu 9

THỨ BẢY

22/4

- 08g30: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị tuyên truyền chủ đề Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tại Hội trường B, Cung Văn hóa lao động (số 55 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Q.1)

-­ 09g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị triển khai quán triệt Hướng dẫn số 03-HD/BDVTW của Ban Dân vận Trung ương
 
Bản in