Lịch công tác tuần 15/2023 (10/04/2023 - 16/04/2023)

10/04/2023 11:32:44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH
tuần 15 (10/04/2023 - 16/04/2023)
File đính kèm: Lịch tuần 15/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ

HAI

10/4

- 07g20: Chào cờ

- 08g00: Đ/c Trần Nhật Quang họp giao ban đầu tuần Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp giao ban Ban Tổ chức Đảng ủy Sở tại Phòng họp lầu 5.

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp Lãnh đạo Phòng GDNN về hội thi tay nghề - 9g30: Nghe Trung tâm DVVL TP báo cáo và đề xuất các địa điểm đặt Chi nhánh BHTN và thực hiện TBKL số 4576/TB-SLĐTBXH về lập danh sách NLĐ chi TCTN (Mời: P.VL-ATLĐ, P.LĐ-TLBHXH, TT.DVVL TP chuẩn bị báo cáo và cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 09g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự họp với Ban Thi đua – Khen thưởng TP tại UBND TP

- Đ/c Huỳnh Lê Như Trang đi công tác đến hết ngày 11/4/2023.
- 14g00: Ban Giám đốc Sở nghe Phòng KHTC và Văn phòng Sở báo cáo về thẩm định trình Đề án sắp xếp Trung tâm DVVL và kinh phí hoạt động của Trung tâm; báo cáo trình UBND TP chỉ đạo Ban QL dự án ĐTXD các công trình DD và CN phối hợp Sở trong công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và quyết toán bàn giao các dự án giai đoạn 2016-2021 - 15g00: Nghe Phòng NCC báo cáo nội dung chuẩn bị trong Chương trình hợp tác của TP.HCM với tỉnh Khánh Hòa tại Phòng họp lầu 2.

THỨ

BA

11/4

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Hội nghị phòng, chống ma túy của Ban Chỉ đạo 138 Thành phố (Đ/c Quang-CCT chuẩn bị và cùng dự) tại Công an thành phố

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy Phước Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại đơn vị.

- 08g30: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và Nhóm công tác của Ngân hàng Thế giới về triển khai Chiến lược quản trị dữ liệu của thành phố (VPS, P.BTXH cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc Đơn vị tư vấn về dự án chuyển đổi số (VPS, các phòng, ban chuyên môn liên quan, TT DVVL, TT DBNCNL-TTTTLĐ, VP BCĐGNBV,  P.KHTC chuẩn bị, mời và cùng dự) tại Phòng họp lầu 2.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự buổi khảo sát của Ban Văn hoá - Xã hội về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại TP.HCM kể từ năm học 2022-2023 (P.GDNN cùng dự) tại Hội đồng nhân dân thành phố

THỨ

12/4

- 08g00: Hội ý Thường trực Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở tại Phòng họp lầu 2.

- 09g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp Tổ công tác theo Kế hoạch 4074 (Tổ Công tác chuẩn bị) tại Phòng họp lầu 9

- 10g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp về bàn giao dữ liệu chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM (P.LĐ-TL-BHXH chuẩn bị, mời và cùng dự) - 10g30: Họp trao đổi nội dung tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố báo cáo trình Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 (P.LĐ-TL-BHXH chuẩn bị, mời và cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố quý 1 năm 2023

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm nghe báo cáo ứng dụng thực tế ảo trong huấn luyện an toàn lao động (P.VL-ATLĐ, P.GDNN cùng dự) tại Viện - 15g30: Họp Chi bộ Phòng GDNN.

- 14g00: Đ/c Lượng Thị Tới dự HN tổng kết và trao giải HT Học sinh, sinh viên giỏi nghề lần thứ 14 năm 2023 (P.GDNN cùng dự) tại Trung tâm DVVL Thanh niên (số 1A Nguyễn Văn Lượng, P.6, quận Gò Vấp)

THỨ

NĂM

13/4

- 08g00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Sở lần thứ 64 tại Phòng họp lầu 2

- 08g30: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương tại Hội trường B, Chi cục QLĐĐ tỉnh Bình Dương (P.KHTC chuẩn bị, mời và cùng dự)

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp BCĐ Bồi thường hỗ trợ, tái định cư Thành phố liên quan về dự án Vành đai 3 và một số dự án liên quan tại UBND TP - 15g30: Dự họp báo

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp các nhóm bộ phận tham mưu các nội dung liên quan Chương trình hành động của Đảng ủy Sở lần thứ VIII về thực hiện 3 Đề án, 8 chương trình theo Kế hoạch số 11-KH/ĐUS ngày 22/12/2020 (Mời: Đ/c Quang-CCT CC.PCTNXH, Cường-TP.LĐ-TL-BHXH, Đ/c Đào-TP.NCC, Đ/c Hà-CVP BCĐGNBV cùng dự) tại Phòng họp lầu 9

THỨ

SÁU

14/4

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp Tổ đấu thầu thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án chiến lược lao động (P.VL-ATLĐ chuẩn bị) - 09g00: Nghe Trung tâm Dự báo NCNL & TTTTLĐ báo cáo tiến độ xây dựng phần mềm mô phỏng dự báo và công tác chuẩn bị sơ kết 04 năm Quyết định số 843/QĐ-UBND (Mời: P.VL-ATLĐ, TT.DBNCNL-TTTTLĐ chuẩn bị báo cáo) tại Phòng họp A3.2

- 09g30: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Lễ trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho người dân thị xã Ninh Hòa (LĐ P.NCC cùng dự) tại UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự buổi giám sát của Ban Văn hoá-Xã hội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND về chính sách đặc thù chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi, trẻ mồ côi và những đối tượng có HCKK trên địa bàn thành phố (P.BVCSTE-BĐG chuẩn bị và cùng dự) tại Hội đồng nhân dân thành phố

THỨ BẢY

15/4

 

- 07g30: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa TP.Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (LĐ P.NCC cùng dự)
tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa

 
CHỦ NHẬT 16/4

 

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh cùng tiếp Đoàn công tác Trung ương tại UBND TP

 
Bản in