Lịch công tác tuần 10/2023 (06/02/2023 - 10/03/2023)

07/03/2023 08:32:49

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH

(Tuần 09/2023 (27/02/2023 - 03/03/2023)

File đính kèm: Lịch tuần 10/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ

HAI

06/3

- 07g20: Chào cờ

- 08g00: Hội ý Thường trực Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đ/c Trần Nhật Quang họp giao ban đầu tuần Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp giao ban Ban Tổ chức Đảng ủy Sở tại Phòng họp lầu 5

- 09g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự họp về Đề án thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của TP.HCM giai đoạn 2023- 2025, tầm nhìn 2030 (P.GDNN, P.LĐTL-BHXH, P.VL-ATLĐ chuẩn bị, LĐ P.VL-ATLĐ cùng dự) - 10g30: Họp về hoạt động của Nhóm công tác chung TP.HCM - Ngân hàng Thế giới (P.BTXH chuẩn bị và cùng dự) tại Ủy ban nhân dân Thành phố.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động (Mời: LĐ P.VL-ATLĐ, P.GDNN cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp  tại Trung tâm BT trẻ TTMC Thị Nghè (P.KHTC chuẩn bị và cùng dự) - 15g00: Họp chuẩn bị Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 3/2023 với chủ đề: “Trách nhiệm công vụ - Cải cách thủ tục hành chính” tại Hội đồng nhân dân Thành phố

- 16g00: Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở dự họp mặt nhân dịp Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 tại Hội trường lầu 10.

THỨ

BA

07/3

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Hội nghị Tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022 và triển khai phương hướng năm 2023 (P.GDNN chuẩn bị báo cáo tham luận) tại Bộ Tư lệnh thành phố

- 08g00: Đ/c Võ Sĩ dự Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Trung tâm BTXH Chánh Phú Hòa tại Đơn vị

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp Tổ xét thầu (P.KHTC chuẩn bị) - 09g00: Họp nghe phòng Việc làm-An toàn lao động báo cáo về giấy phép lao động (Mời: LĐ P.LĐ-TL-BHXH cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp về 1 nội dung theo Thông báo kết luận số 2787/TB-SLĐTBXH ngày 14/02/2023 của Sở (Mời: GĐ TT.Dưỡng lão Thị Nghè, P.BTXH và P.NCC chuẩn bị) tại Phòng họp lầu 9.

- 14g00: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở lần thứ 61 tại Phòng họp lầu 2

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Châu Âu và chính quyền thành phố (LĐ P.VL-ATLĐ cùng dự) tại số 141 Nguyễn Huệ, quận 1.

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Tổng duyệt Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 3/2023 với chủ đề: “Trách nhiệm công vụ - Cải cách thủ tục hành chính” tại Đài truyền hình thành phố

THỨ

08/3

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 44 nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023) (P.NCC chuẩn bị và cùng dự) tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Củ Chi

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp về Chương trình đào tạo lại cho người lao động (P.GDNN chuẩn bị và mời) - 09g30: Họp về chủ trương chi kinh phí thuê nhân công chăm sóc và bảo dưỡng cây xanh trong khuôn viên nhà Bia kỷ niệm truyền thống cách mạng người Hoa theo đề nghị của Ban Dân tộc (P.LĐ-TL-BHXH chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2

- 08g30: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 Cụm thi đua 3 Ban Dân vận Thành ủy (Mời: Bộ phận Dân vận ĐUS cùng dự) tại Phòng A001, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
- 13g30: Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023 tại Hội trường lầu 10.

THỨ

NĂM

09/3

- 08g00: Thường trực Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 tại Hội trường Thành ủy

- 09g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (P.BTXH cùng dự) tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- 14g00: Đ/c Võ Sĩ dự Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Trung tâm NDBT người bại liệt Thạnh Lộc tại Đơn vị.

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị sơ kết công tác Vận động quản lý Quỹ Vì người nghèo (P.BTXH cùng dự) tại số 272 Võ Thị Sáu, quận 3

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp với các Sở, ngành về 1 nội dung theo văn bản số 3424/SLĐTBXH-BTXH ngày 22/02/2023 (P.BTXH chuẩn bị và mời) tại Phòng họp A3.2 - 15g30: Dự họp báo

THỨ

SÁU

10/3

- 08g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 3 (Đ/c Kim Cương-PBTG ĐUS cùng dự) tại Hội trường lầu 2, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp kiểm điểm theo Kế hoạch số 4074/KH-SLĐTBXH ngày 01/3/2023 (VPS chuẩn bị và mời thành viên Tổ công tác cùng dự) tại Phòng họp lầu 9

- 08g30: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo thay thế Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH (P.VL-ATLĐ, P.LĐ-TL-BHXH cùng dự) tại số 168 Hai Bà Trưng, quận 1

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp thẩm định quỹ lương (P.LĐ-TL-BHXH chuẩn bị) – 15g30: Làm việc với Trung tâm GDTX Gia Định về triển khai trang thiết bị dạy nghề (Mời: LĐ P.GDNN, P.KHTC cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp kiểm điểm theo Kế hoạch số 4074/KH-SLĐTBXH ngày 01/3/2023 (VPS chuẩn bị và mời thành viên Tổ công tác cùng dự) tại Phòng họp lầu 9
THỨ BẢY
11/3
 - 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị Tổng kết Chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TP.HCM với các tỉnh, thành vùng Đồng bằng Sông Cửu Long  
CHỦ NHẬT 12/3 - 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời tháng 3/2023 với chủ đề: “Trách nhiệm công vụ - Cải cách thủ tục hành chính” tại Đài truyền hình thành phố
Bản in