Lịch công tác tuần 09/2023 (27/02/2023 - 03/03/2023)

27/02/2023 14:59:42

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH

(Tuần 09/2023 (27/02/2023 - 03/03/2023)

File đính kèm: Lịch tuần 09/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ

HAI

27/02

- 07g20: Chào cờ

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 tại Ủy ban nhân dân thành phố

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp giao ban Ban Tổ chức Đảng ủy Sở tại Phòng họp lầu 5.

- 08g30: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang, đ/c Trần Nhật Quang dự Hội thảo góp ý dự thảo định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (Chi cục PCTNXH, TT CTXH-GDDN TNTP chuẩn bị nội dung và cùng dự) tại số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3.

- Đ/c Nguyễn Văn Lâm đi công tác đến hết ngày 04/3/2022.

- 13g30: Hội ý Thường trực Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở tại Phòng họp lầu 2.

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị bàn giao nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư lệnh thành phố và các Sở, ngành liên quan tại Phòng họp số 2, Bộ Tư lệnh thành phố

- 15g30: Đ/c Lê Văn Thinh dự họp tại Thành ủy

THỨ

BA

28/02

- 08g00: Ban Thường vụ - Ban Giám đốc Sở dự Hội nghị giao ban Ngành LĐTBXH tháng 2 (VPS chuẩn bị) tại Phòng họp trực tuyến lầu 9

- 10g30: Đ/c Lê Văn Thinh họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra công tác sản xuất, gia công, dịch vụ tại các đơn vị thuộc Sở (P.KHTC chuẩn bị và mời) tại Phòng họp trực tuyến lầu 9
- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 (Đ/c Cường – Trưởng phòng LĐ-TL-BHXH cùng dự) tại Ủy ban nhân dân TP.

THỨ

01/3
- 8g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai tại Hội đồng nhân dân TP.  

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc với Cục Việc làm, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (P.VL-ATLĐ chuẩn bị) tại Phòng họp lầu 2.

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang, đ/c Trần Nhật Quang dự Hội nghị Tổng kết công tác PC tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; triển khai công tác năm 2023 của BCĐ 138 TP (Chi cục PCTNXH chuẩn bị và cùng dự) tại Ủy ban nhân dân TP.

THỨ

NĂM

02/3

- 8g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị Đánh giá tình hình triển khai bảo hiểm thất nghiệp việc làm năm 2022 và phương hướng 2023 tại 108 Thành phố Vũng Tàu. (Lãnh đạo Phòng VL-ATLĐ cùng dự)

- 08g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Hội trường Thành phố (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, Quận 3).
- 15g30: Đ/c Lê Văn Thinh dự họp về báo cáo tình hình xử lý các nội dung, công việc còn tồn đọng và công tác chuẩn bị hồ sơ trình HĐNDTP đối với lĩnh vực LĐ-TBXH (Lãnh đạo Phòng KH-TC và các phòng có liên quan chuẩn bị và cùng dự)  tại Ủy ban nhân dân TP

THỨ

SÁU

03/3

- 08g00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy lần thứ 60 tại Phòng họp lầu 2

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 năm 2023 tại Ủy ban nhân dân thành phố

- 14g00: Đ/c Võ Sĩ làm việc với Ban Tuyên giáo Đảng ủy tại Phòng họp lầu 5

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự với  Đoàn giám sát của Quốc hội về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Ủy ban nhân dân thành phố.

THỨ BẢY

04/3
- 08g00: Đ/c Võ Sĩ dự hội nghị sơ kết 05 năm tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần trong khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh.  
Bản in