Lịch công tác tuần 07/2023 (13/02/2023 - 17/02/2023)

13/02/2023 11:19:51

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH

(Tuần 07, từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)

File đính kèm: Lịch tuần 07/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ

HAI

13/02

- 07g20: Chào cờ

- 08g00: Thường trực Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở hội ý đầu tuần tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp giao ban Ban Tổ chức Đảng ủy

- 08g00: Đ/c Trần Nhật Quang họp giao ban đầu tuần Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc Lãnh đạo phòng Bảo trợ xã hội về chương trình công tác năm 2023 (LĐ VPS cùng dự) tại Phòng họp lầu 2

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc Ban Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (P.GDNN, P.VL-ATLĐ, VPS cùng dự) tại Phòng họp A3.2 – 15g30: Làm việc với Viện Nghiên cứu Phát triển tại Viện (P.VL-ATLĐ cùng dự)

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc về chương trình công tác năm 2023 (Mời: LĐ VPS cùng dự) tại Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

THỨ

BA

14/02

- 08g00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Sở lần thứ 58 tại Phòng họp lầu 2

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự họp triển khai chương trình công tác năm 2023 của Ban Văn hoá xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố tại Ủy ban nhân dân thành phố

- 13g30: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (P.GDNN, VPS cùng dự) - 14g30: Làm việc Tập thể Lãnh đạo Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (P.GDNN, P.VL-ATLĐ, VPS cùng dự) - 15g30: Làm việc Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Nghề thành phố nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (P.GDNN, P.VL-ATLĐ, VPS cùng dự) tại Phòng họp A3.2.

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị duyệt kế hoạch năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo - 15g30: Dự Hội nghị duyệt kế hoạch năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao tại Ủy ban nhân dân thành phố.

- 15g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu mộ đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại Nghĩa trang Thành phố

- 15g00: Đ/c Võ Sĩ, Đ/c Lượng Thị Tới dự họp Chi bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể Sở tại Phòng họp lầu 5.

THỨ

15/02

- 08g00: Thường trực Đảng ủy Sở làm việc với Công đoàn Sở, Đoàn thanh niên Sở về triển khai chương trình công tác năm 2023 tại Phòng họp lầu 2 (VPĐUS cùng dự)

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc với Ủy ban nhân dân quận 1 về giải quyết đề nghị bổ sung kinh phí Quyết định số 08/QĐ-TTg (Mời: UBND quận 1, P.LĐTBXH quận 1, Sở Tài chính, P.KHTC, P.VL-ATLĐ chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc về chương trình công tác năm 2023 (LĐ VPS cùng dự) tại Văn phòng BCĐ chương trình giảm nghèo bền vững - 09g30: Làm việc Văn phòng Sở về chương trình cải cách hành chính năm 2023 tại Phòng họp lầu 9

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc về chương trình công tác năm 2023 (Mời: LĐ VPS, Chi cục PCTNXH cùng dự) tại Cơ sở xã hội Thanh Thiếu niên 2

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị duyệt kế hoạch năm 2023 của Trường Đại học Sài Gòn. - 15g30: Dự Hội nghị duyệt kế hoạch năm 2023 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

THỨ

NĂM

16/02

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc với Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và tạo việc làm thành phố (Mời: P.BTXH, P.KHTC, P.GDNN, Thanh tra Sở, BTC ĐUS, UBKT ĐUS, VPS) tại Đơn vị

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị duyệt kế hoạch năm 2023 của Sở Du lịch tại Ủy ban nhân dân thành phố

- 14g00: Đ/c Võ Sĩ họp giao ban Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Sở.

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc về chương trình công tác năm 2023 (Mời: LĐ VPS, P.NCC cùng dự) tại Ban Quản trang thành phố

- 15g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Hội nghị duyệt kế hoạch năm 2023 của Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn TNHH MTV.

THỨ

SÁU

17/02

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tại Ủy ban nhân dân thành phố

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc về chương trình công tác năm 2023 (Mời: LĐ VPS, P.NCC cùng dự) tại Nhà tang lễ thành phố.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự Tọa đàm giữa Lãnh đạo Thành phố và Lãnh đạo các Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài.

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc về chương trình công tác năm 2023 (Mời: LĐ VPS, Chi cục PCTNXH cùng dự) tại Cơ sở Tư vấn - cai nghiện ma túy Bình Triệu

     

Bản in