Lịch công tác tuần 06/2023 (06/02/2023 - 10/02/2023)

06/02/2023 08:09:47

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH

(Tuần 03-04-05, từ ngày 16/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

File đính kèm: Lịch tuần 06/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ

HAI

06/02

- 07g20: Chào cờ

- 08g00: Thường trực Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở hội ý đầu tuần tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đc Trần Nhật Quang họp giao ban đầu tuần Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- 14g00: Thường trực Đảng ủy Sở làm việc với Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy và bộ phận Dân vận về triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2023 (VPĐU Sở cùng dự) tại Phòng họp lầu 2.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp tập thể Lãnh đạo P.GDNN, P.LĐ-TL-BHXH, P.VL-ATLĐ nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc Lãnh đạo phòng Người có công về chương trình công tác năm 2023 - 16g00: Làm việc Lãnh đạo Phòng Người có công và phòng Kế hoạch-Tài chính về 1 vụ việc (P.NCC chuẩn bị nội dung) tại Phòng họp lầu 9

THỨ

BA

07/02

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc Ban Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (P.GDNN, P.VL-ATLĐ cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc với BCH Công Đoàn Cơ quan Sở chương trình công tác năm và công tác chuẩn bị Đại hội Công Đoàn Cơ quan - 10g00: Làm việc với BCH Đoàn Thanh niên Cơ quan Sở về chương trình công tác năm tại Phòng họp lầu 9.

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp tiếp xúc cán bộ theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy (Mời: Lãnh đạo VPS (bộ phận TCCB) cùng dự) - 08g45: Họp Ban tổ chức Đảng ủy - 10g00: Họp thẩm định kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 tại Phòng họp lầu 5 (Mời: Tập thể BTC, lãnh đạo UBKT ĐUS, VPĐUS, BTG ĐUS cùng dự; đ/c Phúc - CV BTC chuẩn bị nội dung).

- 08g30: Đ/c Lê Văn Thinh dự buổi làm việc với tổ chức ILO (P.BVCSTE-BĐG chuẩn bị) tại Phòng họp lầu 2.

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc Lãnh đạo phòng Bảo trợ xã hội về chương trình công tác năm 2023 (LĐ VPS cùng dự) tại Phòng họp lầu 2

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc Ban Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố nghe báo cáo tình hình triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (P.GDNN, P.VL-ATLĐ cùng dự) tại Phòng họp A3.2

THỨ

08/02

- 07g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện Củ Chi

- 09g30: Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Sở dự Hội nghị duyệt Kế hoạch lĩnh vực Lao động-Người có công và Xã hội năm 2023 của Đoàn công tác Ủy ban nhân dân thành phố tại Phòng họp trực tuyến lầu 9

- 14g00: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, Quy định 1374 và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (UBKT ĐUS và VPĐU Sở chuẩn bị) tại Hội trường lầu 10.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp về công tác đào tạo nghề lao động nông thôn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố (P.GDNN chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2

THỨ

NĂM

09/02

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh, Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp trao đổi công tác tổ chức Lễ ra mắt thí điểm “Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố” (P.BVCSTE-BĐG chuẩn bị) – 10g00: Dự trao đổi thống nhất ý kiến về công tác chuẩn bị cho buổi Họp mặt tri ân những tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho công tác trẻ em, bình đẳng giới và công tác xã hội của thành phố Hồ Chí Minh (P.BVCSTE-BĐG chuẩn bị) tại Phòng họp lầu 2

- 08g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội thảo về “Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp đánh giá và triển khai giải pháp về nhu cầu và quan hệ lao động năm 2023 (Mời: CATP, LĐLĐ.TP, BHXH.TP, BQL KCX-CN, KCNC, P.LĐ-TL-BHXH, P.VL-ATLĐ chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp Hội đồng xếp hạng doanh nghiệp nhà nước (P.LĐ-TL-BHXH chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc về chương trình công tác năm 2023 tại Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

THỨ

SÁU

10/02

- 08g00: Đ/c Võ Sĩ làm việc với Công đoàn Sở về tổ chức Đại hội điểm 03 công đoàn cơ sở tại Phòng họp lầu 5.

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm dự họp tại Ủy ban nhân dân thành phố (Mời: Đ/c Lâm-CTT Sở, Đ/c Phượng-GĐ TT.DVVL TP cùng dự)

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc với các đơn vị về hướng dẫn định mức xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế (P.KHTC chuẩn bị nội dung và mời) tại Phòng họp lầu 9.

- 14g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thành ủy với Thường trực Quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy về cách làm trong phòng, chống tham nhũng vặt liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Thành ủy Thủ Đức

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc về chương trình công tác năm 2023 tại Văn phòng BCĐ chương trình giảm nghèo bền vững

- 14g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp với Ban Tổ chức và Văn phòng Sở về nội dung theo Kết luận số 924-TBKL/ĐUS ngày 31/01/2023 của Thường trực Đảng ủy Sở và Chương trình làm việc số 16-CTr/ĐUS ngày 02/02/2023 của BTV, Thường trực Đảng ủy tháng 02/2023 (Mời: Lãnh đạo BTC, VPS cùng dự) tại Phòng họp lầu 5.
Bản in