Lịch công tác tuần 05/2023 (30/01/2023 - 03/02/2023)

30/01/2023 10:39:14

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH

(Tuần 03-04-05, từ ngày 16/01/2023 đến ngày 05/02/2023)

File đính kèm: Lịch tuần 05/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ

HAI

30/01 (Mùng 9 Tết)

 

- 07g20: Chào cờ

- 08g00: Thường trực Đảng ủy làm việc với Văn phòng Đảng ủy về triển khai chương trình công tác năm 2023 tại Phòng họp lầu 2.

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc với phòng Giáo dục nghề nghiệp tại Phòng họp A3.2

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị triển khai công tác quý 1 và đánh giá kết quả chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 của Hội Người cao tuổi thành phố (P.BTXH cùng dự) tại số 55 Mạc Đỉnh Chi, quận 1

- 08g00: Đ/c Lượng Thị Tới họp Ban Tổ chức Đảng ủy

- 08g00: Đ/c Trần Nhật Quang giao ban đầu tuần Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- 10g00: Đ/c Võ Sĩ làm việc với Ban Tuyên giáo Đảng ủy tại Phòng họp lầu 5.

- 10g30: Đ/c Lê Văn Thinh dự họp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 01; nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2023 tại Ủy ban nhân dân Thành phố

- 14g00: Thường trực Đảng ủy – Ban Giám đốc Sở hội ý đầu tuần (1. VPS trình Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở; 2. Phòng KH-TC báo cáo tình hình giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị; 3. TT.DVVL, P.KH-TC và VPS báo cáo tiến độ xây dựng trình đề án đơn vị tự chủ 1 phần của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố; 4. VPS, VPĐU, UBKT ĐUS và các Ban Xây dựng Đảng trình Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2022,…) tại Phòng họp lầu 2 

THỨ

01/02

 

- 08g00: Ban Giám đốc Sở họp về đề án bổ sung vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo và cho vay giải quyết việc làm giai đoạn 2023-2025 (Mời: NH.CSXH TP, Trưởng và phó phòng KH-TC Sở, LĐ VPS, LĐ VP BCĐ CT GNBV chuẩn bị) - 10g00: Ban Giám đốc Sở làm việc Lãnh đạo phòng Kế hoạch-Tài chính về chương trình công tác năm 2023 (VPS cùng dự) tại Phòng họp lầu 2

- 08g00: Đ/c Võ Sĩ làm việc với Bộ phận Dân vận Đảng ủy tại Phòng họp lầu 5

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc Thanh tra Sở về chương trình công tác năm 2023 (Mời: Lãnh đạo và Trưởng, phó các bộ phận  thuộc Thanh tra Sở, LĐ VPS cùng dự) tại Thanh tra Sở

- 14g00: Đ/c Võ Sĩ làm việc với Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy và Phó Chánh Văn phòng Sở (phụ trách bộ phận Tổ chức cán bộ) tại Phòng họp lầu 5

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm nghe báo cáo triển khai thực hiện dự án công nghệ thông tin (P.VL-ATLĐ chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2 

THỨ

01/02

 

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 tại Ủy ban nhân dân thành phố

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh, Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc Lãnh đạo Văn phòng Sở về chương trình công tác năm 2023 tại Phòng họp lầu 2

THỨ

NĂM

02/02

 

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh họp Ban Thường vụ Đảng ủy Sở (VPĐU Sở chuẩn bị) tại Phòng họp lầu 2

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc với Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố về chuẩn bị sàn giao dịch việc làm cho bộ đội xuất ngũ (P.GDNN, P.VL-ATLĐ cùng dự) tại Phòng họp A3.2

 

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự Thành phố phiên thứ II

- 14g00: Đ/c Võ Sĩ làm việc với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở về Kế hoạch công tác năm, 6 tháng và quý 1 - 15g30: làm việc với Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Sở về Kế hoạch công tác năm, 6 tháng và quý 1 tại Phòng họp lầu 5

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang họp Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Cơ quan Sở tại Phòng họp lầu 2

THỨ

SÁU

03/02

 

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh làm việc Lãnh đạo phòng Bảo trợ xã hội về chương trình công tác năm 2023 (LĐ VPS cùng dự) - 10g00: Làm việc Lãnh đạo phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em-Bình đẳng giới về chương trình công tác năm 2023 (LĐ VPS cùng dự) tại Phòng họp lầu 2

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc Lãnh đạo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động về dự án công nghệ thông tin (P.VL-ATLĐ chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc Lãnh đạo phòng Người có công về chương trình công tác năm 2023 tại Phòng họp lầu 9

- 08g30: Đ/c Võ Sĩ dự trao Huy hiệu Đảng tại Chi bộ Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy Bình Triệu.

- 14g00: Ban Thường vụ Đảng ủy Sở dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, Quy định 1374 và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (UBKT ĐUS và VPĐU Sở chuẩn bị)

Bản in