Lịch công tác tuần 02/2023 (09/01/2023 - 15/01/2023)

10/01/2023 07:40:29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Lao động - TB&XH

(Tuần 02, từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

File đính kèm: Lịch tuần 02/2023

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

09/01

- 07g20: Chào cờ.

- 07g30: Đ/c Võ Sĩ đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cùng Đoàn số 3 thành phố

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc tập thể Lãnh đạo phòng Giáo dục nghề nghiệp (Mời: Đ/c Sự cùng dự) tại Phòng họp A3.2

- 08g00: Đc Trần Nhật Quang giao ban đầu tuần tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- 10g00: Đc Lượng Thị Tới dự trao Quyết định cán bộ

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm làm việc tập thể Lãnh đạo phòng Việc làm - An toàn lao động tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đc Lượng Thị Tới họp Ban Tổ chức Đảng ủy

THỨ BA

10/01

- 08g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự họp tại Ủy ban nhân dân thành phố (Cả ngày)

- 08g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang làm việc Lãnh đạo Văn phòng Sở tại Phòng họp lầu 2

- 14g30: Đc Võ Sĩ dự Chương trình chăm lo Tết cùng Liên đoàn Lao động thành phố tại Làng Thiếu niên Thủ Đức - 15g00: Tham gia Đoàn số 3 Thành phố đi thăm, chúc Tết Quý Mão 2023 các đơn vị.

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm nghe Lãnh đạo phòng Giáo dục nghề nghiệp về 1 nội dung báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (P.GDNN chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang dự Hội nghị cán bộ viên chức tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

THỨ TƯ

11/01

- 08g00: Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở hội ý tại Phòng họp lầu 2

- 09g30: Đ/c Lê Văn Thinh họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở về đánh giá xếp loại Đảng bộ Sở năm 2022 (VPĐU chuẩn bị) tại Phòng họp trực tuyến lầu 9

- 14g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị tổng kết phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022 tại Hội trường lầu 10

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm họp thống nhất phương án xử lý kinh phí Trung tâm F0 của 1 đơn vị thuộc Sở (P.KHTC chuẩn bị) tại Phòng họp A3.2

- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cùng Đoàn số 4 thành phố

- 15g00: Đ/c Lê Văn Thinh họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố phiên thứ I tại Ủy ban nhân dân thành phố

THỨ NĂM

12/01

- 05g30: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang, Đ/c Trần Nhật Quang đi thăm các Cơ sở cai nghiện ma túy, Cơ sở xã hội cùng đồng chí Dương Anh Đức-Phó Chủ tịch UBND Thành phố theo Kế hoạch số 4887/KH-UBND ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố (đợt 2) (đến hết ngày 13/01/2023)

- 08g00: Đ/c Võ Sĩ dự Hội nghị tổng kết Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 tại Hội trường Lầu 10

- Đ/c Nguyễn Văn Lâm đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

- 13g30: Đ/c Võ Sĩ dự Chương trình “Tết sum vầy – Xuân Tri ân” Xuân Quý Mão năm 2023 tại số 215 Võ Thị Sáu, quận 3

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh dự họp mặt Nguyên Lãnh đạo quận Bình Tân qua các thời kỳ tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

- 15g30: Đ/c Lượng Thị Tới tham gia Đoàn số 6 Thành phố đi thăm, chúc Tết Quý Mão 2023 các đơn vị.

THỨ SÁU

13/01

- 09g00: Đ/c Trần Nhật Quang tham gia Đoàn số 5 Thành phố đi thăm, chúc Tết Quý Mão 2023 các đơn vị.

- 14g00: Đ/c Lê Văn Thinh đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cùng Đoàn số 1 thành phố

- 14g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cùng Đoàn số 2 thành phố

- 15g00: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở dự Họp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 tại Hội trường lầu 10.

- 15g30: Đ/c Lượng Thị Tới tham gia Đoàn số 6 Thành phố đi thăm, chúc Tết Quý Mão 2023 các đơn vị.

THỨ BẢY
14/01

- 08g00: Ban Giám đốc Sở dự Hội nghị tổng kết Ngành năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức (TP: Theo TM) tại Ủy ban nhân dân thành phố

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cùng Đoàn số 2 thành phố
- 14g00: Đ/c Huỳnh Lê Như Trang đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cùng Đoàn số 4 thành phố

CHỦ NHẬT 15/01

- 08g00: Đ/c Nguyễn Văn Lâm thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cùng Đoàn số 2 thành phố

 
Bản in